Viêm phụ khoa là căn bệnh mà có thể gặp bất kỳ ở bạn nữ nào, và không ngoại trừ thời gian nào. Bên cạnh những ảnh hưởng mà bệnh đã gây ra thì viêm phụ khoa có dẫn đến vô sinh không cũng là câu hỏi mà...