Một cái đồng hồ có thể chống nước trong thời hạn bao lâu,có mãi mãi được không ?

Nếu cùng hồ bạn lắm núm chỉnh giờ kiểu xoắn ốc , hãy bảo đảm rắn chắc hẳn là bạn đã cheap cialis overnight delivery căn vặn chặt chịa nó trưởng tìm trước lát dung xuống nước. đang chớ nước sẽ vào theo đàng trôn ốc này.mazda binh phuoc

giống như mọi thứ trong thế cuộc , chả lắm một chiếc với hồ nào giàu thể chống chịu nước để mãi mãi.dong ho nam omega

• đừng bao giờ nhúng nước những chiếc đồng hồ nam nhiều thể chịu để nước ở nhiệt quãng cao vào trong nước nóng (vì những chiếc doăng văn bằng cao su dùng để chống nước giàu thể bị biến dạng do nhiệt). Khiến bạn phải đeo đến cơ sở biểu hành thay chúng.
• khi bơi ở bể (hoặc nơi có lùng mặn cao), hãy rửa sạch cùng hồ văn bằng nước ngọt đặt tránh bị han, nằm mê màu.
• Nếu cùng hồ bạn có núm chỉnh giờ kiểu xoắn ốc, hãy bảo đảm rắn chắc rắn chắc là bạn đã vặn chém đẹp nó cả khoảng trước hồi hương dung xuống nước. đương chả nước sẽ vào theo đàng trôn ốc này.
• chớ để vặn hoặc lèn nút lát ở dưới nước và phơi với hồ ở nhiệt lớp cao. Nước sẽ vào theo đường chuyển đụng đó .
• Đọc kỹ danh thiếp am hiểu số bay với hồ của bạn được biết được danh thiếp đặc tính căn bản của nó.tissot 1853

• Nếu với hồ bạn giàu núm chỉnh giờ kiểu xoắn ốc , hãy đảm bảo rắn chắc hẳn là bạn đã cheap cialis overnight delivery căn vặn chém đẹp nó hết cỡ trước chốc dung xuống nước. còn không nước sẽ vào theo đàng trôn ốc này.
CÁC vội vàng độ CHỐNG VÔ NƯỚC CỦA đồng HỒ
• tổ chức đo chỉ số chống vô nước của với hồ đền đặt in trên mặt số hoặc khắc vào mặt sau của cùng hồ. Tùy theo các vùng, lãnh thổ, hãng sản xuất giàu ký hiệu khác nhau.
• Các ký hiệu chúng ta đền gặp nhất là BAR, ATM (chỉ áp suất nước mà cùng hồ lắm thể chịu đựng đặt )hoặc M (mét: chỉ chừng sâu dưới nước). Mổi BAR hay ATM tương đương 10 mét ở cữ sâu dưới mặt nước.
• VD: 5BAR đặt hiểu là đồng hồ lắm khả năng chống vô nước ở lớp sâu 50m.
• - Các lý hiệu sau trên đồng hố sẽ cho chúng ta biết để chiếc cùng hồ để sử dụng trong trường hợp nào:
• + WATER RESISTANCE: Chống vô nước thông đền - có nghĩa là chỉ sử dụng trong dài hợp rửa tay, đi mưa. Không sử dụng trong rửa xe, tắm vòi sen, bơi lội....
• + 50M WATER RESISTANCE (5 BAR hoặc 5 ATM): để sử dụng các trường hợp thông đền , bơi lội, lặn sông nước ...không dùng để trong lặn biển, chơi thể thao mạnh dưới nước....
• + 100M WATER RESISTANCE (10 BAR hoặc 10 ATM): sử dụng các dài hợp thông đền , bơi lội, lặn vùng sông nước, lặn biển, không đượ sử dụng khi chơi thể thao mạnh dưới nước....
• + 200M WATER RESISTANCE (20 BAR hoặc 20 ATM): dùng các trường hợp thông thường , bơi lội, lặn vùng sông nước, lặn biển, đượ sử dụng khi chơi thể thao mạnh dưới nước....nhưng không đặt dùng lặn biển như người túm ..
• + DIVER'S WATCH 200M: được sử dụng trong mọi trường hợp. Chỉ giàu ở đồng hồ lặn chuyên nghiệp, loại đặc biệt và van thoát khí heli. Người lặn phải bình dưởng khí và bảo hộ đặc biệt.

View more the latest threads: